Milan Ďuroch

r65 studio s.r.o.

Prvé jednoduché rozhranie na správu webových stránok pre našich klientov sme začali vyvíjať v roku 2003. Odvtedy sme systém viackrát preprogramovali a v súčasnosti sme AdministriX postavili na úplne novej koncepcii, optimalizovanej pre jeho vyššiu modularitu a flexbilitu s dôrazom na maximálnu rýchlosť a príjemné užívateľské prostredie. Súčasťou AdministriXu je tiež backendové jadro, ktoré nasadzujeme pre webové stránky našich zákazníkov.

Chceme, aby sa AdministriX stal vašim každodenným skvelým pomocníkom.

Administračné rozhranie

Webové rozhranie AdministriXu slúži na jednoduchú správu obsahu webovej stránky. Aktuálne máme funkčné moduly pre správu:

 • článkov,
 • oznamov a aktualít,
 • sliderov,
 • fotografií, fotogalérií a dokumentov,
 • stromovej štruktúry pre navigáciu stránky,
 • referencií,
 • jedálnych lístkov,
 • povinného zverejňovania - zmlúv, objednávok, faktúr, VZN
 • zasadnutí mestského a obecného zastupiteľstva,
 • občianskej inzercie,
 • spravodajov,
 • delegačných listov,
 • užívateľov.

Backendové jadro

Súčasťou systému AdministriX je backendové jadro, ktorého koncepciu sme na základe predchádzajúcich skúsenosti kompletne prepracovali a celý systém nanovo naprogramovali v rokoch 2017-2018.

Základom je PHP > 7 + MariaDB. Architektonicky sme zvolili objektový MVC model. Najväčšou prioritou s ohľadom na potrebnú bezpečnosť a flexibilitu systému bola maximálna rýchlosť jadra.

Keďže sme systém stvorili od počiatku, dokážeme minimalizovať nepotrebné procesy a optimalizovať jadro pre konkrétne webové sídlo.

Vlastnosti, ktoré charakterizujú Administrix

Náš AdministriX milujeme a každodenne ho vylepšujeme ;)

GDPR Compliant

Databázový systém je anonymizovaný a pseudonymizovaný tak, aby vaše informácie boli u nás v bezpečí.

Moderné technológie

AdministriX sme postavili na moderných technológiách a optimalizovali sme ho na rýchlosť, tak aby sa vám s ním skvelo pracovalo ;)

Neustála podpora

So systémom AdministriX každodenne pracujeme a v prípade akýchkoľvek problémov vám s nimi radi pomôžeme.

Stále nové funkcie

Systém AdministriX neustále zlepšujeme a pridávame funkcionalitu, ktorá zjednodušuje vašu prácu.

Verejná správa

AdministriX obsahuje funkcie na mieru pre verejnú správu - zverejňovanie zmlúv, objednávok, faktúr, úradnej tabule a pod...

Dobré ohlasy

Akékoľvek pripomienky užívateľov za posledných 10 rokov sme pretavili do novej koncepcie.

82

AdministriX projektov

96

užívateľov

Čo všetko dokáže AdministriX ?

AdministriX je online CMS systém na správu obsahu vašej webovej stránky. My vám stránku vytvoríme, nastavíme, prepojíme s AdministriXom a vy si ju sami jednoducho spravujete. Do AdministriXu pripravujeme tiež CRM funkcie na správu vašich zákazníkov, projektov, fakturácie a všetkého čo ako malá firma potrebujete.

Čo keď potrebujem spravovať viac stránok?

Je to mimoriadne jednoduché. Ak máte viac firiem, alebo viac stránok, alebo v rámci firmy viacero stredísk, môžete si medzi týmito jednoducho prepínať. Systém zároveň diposnuje multiužívateľským prostredím s možnosťou nastavenia práv pre jednotlivých užívateľov.

Ako je to s bezpečnosťou?

Bezpečnosť je u nás na prvom mieste. Komunikácia prebieha na šifrovanej úrovni, vaša osobné údaje sú u nás uložené v pseudonymizovanej a anonymizovanej forme v súlade s požiadavkami GDPR, heslá šifrujeme v požadovaných štandardoch, chránime sa pred XSRF, SQL injection, brute force a vašu databázu pravidelne zálohujeme. V prípade nezrovnalostí a chýb systém automaticky odosiela administrátorovi e-mailové notifikácie.